Commercial law

Services for small and medium-sized entrepreneurs and companies

Commercial law

We provide comprehensive legal advice to small and medium-sized entrepreneurs (self-employed persons) and companies. Our goal is to assure that they are provided with sufficient legal services in all areas of law that they most often encounter, such as drafting of tailor-made contracts, employment law issues and issues of mutual rights and obligations of employers and employees, including the drafting of contracts and documents, disclosure of legally required data, drafting of business terms and conditions for both entrepreneurs and consumers for Czech Republic and the EU, comprehensive preparation of documentation related to the protection of personal data (GDPR), performance of the function of the data protection officer, realization of general meetings of smaller companies and more.

What can we help you with?

Tvorba a kontrola smluv

Tvoříme smlouvy na míru přesně podle Vašich představ a potřeb a také pro Vás smlouvy, které máte podepsat, pečlivě zkontrolujeme.  Find out more.

Pracovní právo pro zaměstnavatele a podnikatele

Práva a povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci (školení a flexibilní poradenství – poradíme Vám, na co máte právo)

GDPR, ochrana osobních údajů

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR), tedy zejména v rámci problematiky, kterou upravuje nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679.

Tvorba obchodních podmínek

Zabýváme se profesionální tvorbou obchodních podmínek podnikatelům a firmám na míru podle jejich potřeb.

Zveřejňování zákonem povinných údajů na webových stránkách

Existuje řada údajů z různých oblastí obchodní činnosti, které by podnikatel či firma měli podle různých zákonů povinně zveřejňovat na webových stránkách. Pomůžeme Vám zorientoovat se v problematice.

Realizace valných hromad

Pomůžeme Vám tím, že budeme sledovat, kdy máte mít valnou hromadu společnosti a zařídíme, aby její průběh byl platný, v souladu se zákonem.

Vymáhání pohledávek, předžalobní výzvy a zastupování u soudu

V případě, že se nemůžete domoci svých práv, jsme připraveni převzít Vaše právní zastoupení.