Dědictví

sepsání závěti, zastoupení v dědickém řízení

S čím Vám poradíme?

Poradíme Vám, jaké máte při pořizování závěti možnosti, jaké jsou možnosti vydědění a na co nesmíte při pořizování závěti zapomenout. V případě potřeby Vás také můžeme zastupovat v dědickém řízení tak, aby byla důsledně hájena Vaše práva a abyste se vyhnuli zbytečnému psychickému i časovému zatížení.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Zákon stanovuje dědickou posloupnost a takzvané neopominutelné dědice a minimální dědický podíl? Pomůžeme Vám zformulovat závěť tak, aby maximálně ctila Vaši vůli a zároveň, aby nebylo možné ji zneplatnit pro rozpor se zákonem nebo pro chybějící náležitosti.