Problematika GDPR – ochrana osobních dat

GDPR – ochrana osobních dat

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR), tedy zejména v rámci problematiky, kterou upravuje nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákon o č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Každý podnikatel a každá firma je jiná počtem zaměstnanců, a tak i potřeby v oblasti ochrany osobních údajů jsou v každé společnosti jiné a je třeba je upravit na míru. Proto jsme zde pro Vás, připraveni Vám pomoci podle Vašich aktuálních potřeb, navrhnout řešení, přinést užitečná doporučení a obstarat vše tak, aby to fungovalo.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation zkráceně (GDPR) a související legislativa se bezprostředně dotýkají i povinností, které máte vzhledem k obsahu správě Vašich webových stránek? Rádi Vám s tím pomůžeme právně i technicky.

S čím Vám poradíme?

Obstaráme pro Vás na míru:

  • Komplexní analýzu potřeb Vaší společnosti v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)
  • Zásady používání osobních údajů (informační memorandum)
  • Interní směrnice k ochraně osobních údajů
  • Školení osob, které mají zmocnění nakládat s osobními údaji a osob, které s osobními údaji přijdou do styku a protokol o školení GDPR
  • Souhlas s používáním osobních údajů
  • Revizi smluv a interních dokumentů tak, aby odpovídaly aktuálním legislativním požadavkům GDPR (smlouvy s Vašimi zaměstnanci i klienty)
  • Smlouva o zpracování osobních údajů (individualizovaná smlouva mezi Vámi a externími subjekty, kterým poskytujete osobní údaje ke zpracování – typicky účetní, správci webových stránek, společnosti zajišťující marketing)
  • Smlouva o výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů
  • Kontrola a revize používání osobních informací na internetu (GDPR audit Vašich webových stránek)
  • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (v případě, že nemáte vhodnou osobu pro výkon této zákonem požadované funkce, jsme připraveni Vám ji zajistit)

 

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Za nedodržení povinností podnikatele v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) může Úřad pro ochranu osobních údajů běžně uložit podnikateli pokuty až v řádech milionů korun.  Pomůžeme Vám vyhnout se takovým nepříjemnostem.