Jsme advokátní kanceláří s nejlepšími recenzemi na Moravě s více než 250 doporučeními od klientů. Více si můžete přečíst zde

Naše hodnoty

S právníky si můžete rozumět lépe, než si myslíte. Nejsou to jen stroje na paragrafy, ale lidé jako všichni ostatní, kteří umí člověku, který je v problémech, spolehlivě pomoci. Naším cílem není jen vyhrát spor nebo napsat smlouvu, ale kromě toho vytvořit pro klienta navíc příjemné prostředí, kde se ani při řešení složitých právních problémů nebude cítit ztracen.

Náš mladý právní tým pozorně naslouchá potřebám klientů a vždy se snaží neplnit jen konkrétní zadaný úkol, ale pomoci komplexně řešit celou klientovu situaci. Členy našeho mladého právního týmu baví u práce přemýšlet. Pak i na první pohled nesrozumitelné právní pojmy se dají vysvětlit klientovi srozumitelně a i ve zdánlivě neřešitelných situacích lze najít nějaké řešení.

Pro stálou firemní VIP klientelu je náš právní tým k dispozici 7 dní v týdnu a je připraven operativně poskytovat rady i při rychlém řešení nenadálých problémů z různých oblastí práva, zejména práva smluvního, obchodního, pracovního a spotřebitelského a pružně pomáhat i při plnění obecných zákonných povinností podnikatelů a firem a tvorbě obchodních podmínek pro ČR i EU.

Mgr. Bc. Petr Dostál
advokát – partner

Petr Dostál je advokátem registrovaným u České advokátní komory. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2015 působil jako advokátní koncipient a od roku 2019 působí jako samostatný advokát. Mgr. Dostál má zkušenosti především se zastupováním před soudy, a to jak v občanském soudním řízení, tak v trestním řízení (obhajoba a zastupování poškozených).

Dále úzce spolupracuje s realitními kancelářemi a podílí se tak na přípravě smluvní dokumentace o převodu nemovitých věcí. Po celou dobu své praxe se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti spotřebitelského práva, přičemž na toto téma pravidelně vystupuje i v televizních diskusích.

Mgr. Michael Škurka, LL.M., MSc., advokát - partner

Mgr. Michael Škurka, LL.M., MSc.
advokát – partner

Michael Škurka poskytuje právní služby jako advokát v českém i anglickém jazyce. Během své profesní kariéry nejprve působil 5 let jako podnikový právník se zaměřením na občanské a obchodní právo. Při této praxi se věnoval i tvorbě mezinárodních smluv, ať již v anglickém jazyce či dvojjazyčných. Zkušenosti má ale i se správními řízeními zejména z oblasti přestupkového práva a zastupováním obviněných i poškozených v trestním řízení. Ve své advokátní praxi se nejčastěji věnuje občanskému a obchodnímu právu ve vztahu k malým a středním firmám, zejména pak právu smluvnímu.

Kromě toho se již delší dobu věnuje také akademické činnosti jakožto asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci. Několik let vedl semináře a přednášky v oblasti práva pro české i zahraniční anglicky hovořící studenty Univerzity Palackého. V roce 2017 začal působit jako člen stálé zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky. V průběhu svého akademického působení na Univerzitě Palackého se bezprostředně podílel na tvorbě nového navazujícího magisterského studijního programu, pokud jde o právní problematiku. V rámci tohoto studijního programu také pravidelně přednáší právo a vede odborné semináře.

Od roku 2020 je na Univerzitě Palackého také jmenovaným členem stálé zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky. V oblasti dalšího postgraduálního profesního vzdělávání Michael Škurka v roce 2021 absolvoval LL.M. studium obchodního práva v mezinárodních souvislostech se zaměřením na problematiku GDPR, ochranných známek a práva duševního vlastnictví.

Advokát Michael Škurka

JUDr. Jan Šafář

advokátní koncipient

Mladý ambiciózní absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého a navazujícího doktorského studia. Doktor Šafář se i přes svůj relativně mladý věk může pochlubit bohatými zkušenostmi z teoretických konferencí i samotné praxe.

V oblibě má především soukromé právo, ve kterém dosahuje mimořádně hlubokých znalostí, zejména pak v oblasti závazkového práva. Rád se však zabývá i zajímavými problémy z oblasti práva trestního a správního. Právě v oblasti správního práva působí jako supervizor v Studentské právní poradně působící na Právnické fakulty Univerzity Palackého. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého působí taktéž jako lektor, který se účastní přednášek a seminářů určených pro studenty této fakulty, a může se tedy pochlubit i svými pedagogickými zkušenostmi z oblasti práva. 

Již při studiu se doktor Šafář mohl pochlubit několika úspěchy. Univerzitu Palackého výborně reprezentoval v celorepublikovém kole soutěže zaměřené na spotřebitelské a závazkové právo, do kterého postoupil z nabité konkurence při kole fakultním. Zde mohl čerpat cenné zkušenosti od těch nejpovolanějších z oboru, od ústavního soudce až po člena legislativní rady vlády.  

Jeho úspěchy při studiu byly oceněny i samotným rektorem Univerzity palackého, prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., který mu udělil Cenu rektora. Před dokončením studia byly schopnosti doktora Šafáře taktéž oceněny mimořádným stipendiem za reprezentaci fakulty a mimořádné studijní výsledky, kterých během studia doktor Šafář dosáhl. 

Mimo výše uvedené doktor šafář absolvoval již během studia i odbornou stáž na soudě, kde také mohl čerpat cenné zkušenosti, z kterých nyní profituje při hájení práv klientů před soudy. 

Doktor Šafář je mladým perspektivním právníkem, který vyniká svou kreativitou, schopností komplexního řešení složitých právních problémů zejména v oblasti práva občanského, trestního a správního a dynamickým a flexibilním přístupem k práci právního zástupce, při které profituje i ze své pedagogické činnosti na Právnické fakultě Univerzity Palackého.

Advokát Michael Škurka

Mgr. Jaroslav Křepelka
advokátní koncipient

Jaroslav Křepelka je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2022 je rovněž advokátním koncipientem. Právu se v průběhu studií věnoval i po stránce praktické. Působil jako právní asistent v několika advokátních kancelářích, absolvoval odbornou stáž na okresním soudě a zúčastnil se několika soutěží v simulovaném soudním jednání. V roce 2019 byl zvolen senátorem Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého, jehož byl, po celou dobu trvání mandátu, místopředsedou.

Mezi jeho oblíbené právní odvětví patří právo závazkové, deliktní právo či obecně právo občanské. Odborně se dále zabývá problematikou svobodného přístupu k informacím, kdy na toto téma také odborně publikuje.

Andrea Havranová, právní expert

Andrea Havranová
právní expert

Andrea Havranová je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Advokacii se chtěla věnovat již od prvního ročníku vysoké školy, což se ani v průběhu studia nezměnilo a tímto směrem by se ráda vydala i po dokončení univerzity. V průběhu studia si však vyzkoušela mimo práci v advokátní kanceláři i práci u soudního znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie anebo práci na exekutorském úřadě, což ji přineslo bližší pohled na právo jako celek, pomohlo jej lépe pochopit a rovněž i utvrdilo v jejím vysněném oboru.

Díky těmto zkušenostem si uvědomila, jakou odpovědnost s sebou právní odvětví nese a s jakým respektem je k němu nutné přistupovat. Při své práci proto jedná svědomitě. Během studia si nejvíce oblíbila odvětví soukromého práva, zejména právo závazkové a rodinné. Z veřejnoprávního sektoru ji pak baví právo trestní, kterému by se v budoucnu chtěla věnovat.

David Doležal, právní expert

David Doležal
právní expert

David Doležal je studentem 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Již v průběhu studia na Gymnáziu Olomouc – Hejčín se zúčastnil soutěže Mezinárodní
středoškolský Moot Court, kde si mohl vyzkoušet jako středoškolský student roli právního
zástupce při zastupování klienta v simulovaném soudním jednání. Tato zkušenost ho
inspirovala ke studiu právnické fakulty. V průběhu trvání vysokoškolského studia působil ve
třech advokátních kancelářích na pozici právního praktikanta a rovněž se věnoval oblasti
účetnictví a daní v účetní kanceláři.

Nejraději se věnuje pracovnímu, závazkovému, přestupkovému, trestnímu a daňovému
právu. Je sportovcem, ve volném čase působí jako fotbalový rozhodčí, kde uplatňuje svůj cit
pro spravedlnost. Z tohoto důvodu se také velmi rád zabývá problematikou sportovního
práva, konkrétně pracovněprávního postavení profesionálních fotbalistů, přičemž na toto
téma píše svoji diplomovou práci. Má smysl pro detail a komplexní řešení právních
problémů.

Natálie Maierová, právní expert

Natálie Maierová
právní expert

Natálie je cílevědomou studentkou prvního ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Své poslání stát se advokátkou objevila už na základní škole a od té doby si jde tvrdě za svým. Při studiu střední školy zahájila svou první praxi v advokátní kanceláři, kde se utvrdila o tom, že její cesta je správná.
Momentálně se snaží nasbírat zkušenosti ze všech právních odvětví, ale v budoucnu by se chtěla ve své kariéře věnovat mezinárodnímu právu trestnímu a obchodnímu.

Viktor Mrázek, právní expert

Viktor Mrázek
právní expert

Viktor Mrázek je motivovaným studentem třetího ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Už na šumperském víceletém gymnáziu, kde maturoval se čtyřmi výbornými, se věnoval předmětům z právní oblasti. Ve druhém ročníku PF se rozhodl obohatit své
teoretické znalosti a aplikovat je v praxi. Proto začal působit jako asistent v naší advokátní kanceláři. Zároveň je aktivním členem studentské právní poradny, kde se se svou kolegyní zabývá případy z oblasti správního práva.

I když se dokáže nadchnout pro téměř jakékoliv právní odvětví, Viktorovu pozornost nejvíce přitahuje právo trestní a závazkové.

Svůj volný čas tráví aktivně. Vzdělává se v oblasti seberozvoje, rád čte a sportuje. V minulosti byl členem národního reprezentačního týmu v tanečním sportu.

KONTAKTY

Sídlo

Za Poštou 2, 779 00 Olomouc

Informace

MORAK, advokátní kancelář s.r.o.
IČ: 10887351
Tel.: 778 962 238
E-mail: advokat@morak.cz
Facebook: Moravská advokátní kancelář

Evidenční čísla advokátů

Petr Dostál: 18808
Michael Škurka: 19778

RECENZE

Hodnocení společnosti na Google

5,0

 • Marcela Kettnerová ★★★★★
  S advokátní kanceláří jsem velmi spokojena. Jsem vděčna za jejich vstřícný a profesionální přístup, kdy se advokáti velmi rychle a dobře zorientují v problematice a lépe než mnohé jiné kanceláře případ anylyzují a sepíší soudní podání, za naprostou spolehlivost, rychlé řešení, nadstandardní pomoc např. … Více při dohledávání judikátů týkajících se řešeného případu.
 • Terezka Polišenská ★★★★★
  Rychlá komunikace, velmi ochotný a flexibilní, pan advokát byl ochoten pomoci a spolupracoval i z dovolené. Lidský přístup, velmi příjemná spolupráce.
 • Petr Navrátil ★★★★★
  V této době není snadné najít spolehlivého právního partnera a proto si cením kvalitní, rychlé a finančně nenáročné spolupráce s touto advokátní kanceláří. Spolupracovali jsme s více partnery této kanceláře a byli jsme naprosto spokojeni, můžu jen doporučit.
 • Pavlína Bambasová ★★★★★
  Pan Mgr. Bc. Petr Dostál je velice ochotný a znalý advokát s lidským přístupem. Služby advokátní kanceláře doporučuji, mají velice profesionální přístup.


Přidat hodnocení      Další recenze