778 962 238 advokat@morak.cz
Moravská advokátní kancelář

moravská advokátní kancelář

Složité zjednodušujeme a v neřešitelném nacházíme řešení

Jsme advokátní kanceláří s nejlepšími recenzemi na Moravě s více než 150 doporučeními od klientů. Více si můžete přečíst zde

Naše hodnoty

S právníky si můžete rozumět lépe, než si myslíte. Nejsou to jen stroje na paragrafy, ale lidé jako všichni ostatní, kteří umí člověku, který je v problémech, spolehlivě pomoci. Naším cílem není jen vyhrát spor nebo napsat smlouvu, ale kromě toho vytvořit pro klienta navíc příjemné prostředí, kde se ani při řešení složitých právních problémů nebude cítit ztracen.

Náš mladý právní tým pozorně naslouchá potřebám klientů a vždy se snaží neplnit jen konkrétní zadaný úkol, ale pomoci komplexně řešit celou klientovu situaci. Členy našeho mladého právního týmu baví u práce přemýšlet. Pak i na první pohled nesrozumitelné právní pojmy se dají vysvětlit klientovi srozumitelně a i ve zdánlivě neřešitelných situacích lze najít nějaké řešení.

Pro stálou firemní VIP klientelu je náš právní tým k dispozici 7 dní v týdnu a je připraven operativně poskytovat rady i při rychlém řešení nenadálých problémů z různých oblastí práva, zejména práva smluvního, obchodního, pracovního a spotřebitelského a pružně pomáhat i při plnění obecných zákonných povinností podnikatelů a firem a tvorbě obchodních podmínek pro ČR i EU.

Mgr. Bc. Petr Dostál
advokát – partner

Petr Dostál je advokátem registrovaným u České advokátní komory. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2015 působil jako advokátní koncipient a od roku 2019 působí jako samostatný advokát. Mgr. Dostál má zkušenosti především se zastupováním před soudy, a to jak v občanském soudním řízení, tak v trestním řízení (obhajoba a zastupování poškozených).

Dále úzce spolupracuje s realitními kancelářemi a podílí se tak na přípravě smluvní dokumentace o převodu nemovitých věcí. Po celou dobu své praxe se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti spotřebitelského práva, přičemž na toto téma pravidelně vystupuje i v televizních diskusích.

Advokát Michael Škurka

Mgr. Michael Škurka, LL.M., MSc.
advokát – partner

Michael Škurka poskytuje právní služby jako advokát v českém i anglickém jazyce. Během své profesní kariéry nejprve působil 5 let jako podnikový právník se zaměřením na občanské a obchodní právo. Při této praxi se věnoval i tvorbě mezinárodních smluv, ať již v anglickém jazyce či dvojjazyčných. Zkušenosti má ale i se správními řízeními zejména z oblasti přestupkového práva a zastupováním obviněných i poškozených v trestním řízení. Ve své advokátní praxi se nejčastěji věnuje občanskému a obchodnímu právu ve vztahu k malým a středním firmám, zejména pak právu smluvnímu.

Kromě toho se již delší dobu věnuje také akademické činnosti jakožto asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci. Několik let vedl semináře a přednášky v oblasti práva pro české i zahraniční anglicky hovořící studenty Univerzity Palackého. V roce 2017 začal působit jako člen stálé zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky. V průběhu svého akademického působení na Univerzitě Palackého se bezprostředně podílel na tvorbě nového navazujícího magisterského studijního programu, pokud jde o právní problematiku. V rámci tohoto studijního programu také pravidelně přednáší právo a vede odborné semináře.

Od roku 2020 je na Univerzitě Palackého také jmenovaným členem stálé zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky. V oblasti dalšího postgraduálního profesního vzdělávání Michael Škurka v roce 2021 absolvoval LL.M. studium obchodního práva v mezinárodních souvislostech se zaměřením na problematiku GDPR, ochranných známek a práva duševního vlastnictví.

Advokát Michael Škurka

Mgr. Jaroslav Křepelka
advokátní koncipient

Jaroslav Křepelka je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2022 je rovněž advokátním koncipientem. Právu se v průběhu studií věnoval i po stránce praktické. Působil jako právní asistent v několika advokátních kancelářích, absolvoval odbornou stáž na okresním soudě a zúčastnil se několika soutěží v simulovaném soudním jednání. V roce 2019 byl zvolen senátorem Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého, jehož byl, po celou dobu trvání mandátu, místopředsedou.

Mezi jeho oblíbené právní odvětví patří právo závazkové, deliktní právo či obecně právo občanské. Odborně se dále zabývá problematikou svobodného přístupu k informacím, kdy na toto téma také odborně publikuje.

Advokát Michael Škurka

Mgr. Jan Šafář

advokátní koncipient

Mladý ambiciózní absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého. Magistr Šafář se i přes relativně krátkou kariérní dráhu může pochlubit bohatými zkušenostmi z praxe.

V oblibě má především soukromé právo, ve kterém dosahuje mimořádně hlubokých znalostí, zejména pak v oblasti závazkového práva. Rád se však zabývá i zajímavými problémy z oblasti práva trestního.

Již od prvního ročníku na vysoké škole úspěšně usiloval o skvělé profesní výsledky, což se mu zanedlouho vrátilo a přineslo ovoce formou druhého místa ve školní soutěži z oblasti římského práva, které můžeme považovat jako inspirační zdroj současného občanského zákoníku. Dále Univerzitu Palackého výborně reprezentoval v celorepublikovém kole soutěže zaměřené na spotřebitelské a závazkové právo, do kterého postoupil z nabité konkurence při kole fakultním. Zde mohl čerpat cenné zkušenosti od těch nejpovolanějších z oboru, od ústavního soudce až po člena legislativní rady vlády. Již také měl možnost koukat “pod ruce” soudci okresního soudu při své stáži na civilně-právním oddělení, kde také mohl čerpat cenné zkušenosti, které jistě využije při hájení práv klientů před soudy. Mimo to má za sebou již několikaletou praxi v právní kanceláři, kde se podílel na přípravě podkladů komplexních právních analýz a rešerší judikatury.

Jan Šafář je mladým perspektivním právníkem, který vyniká svou kreativitou, schopností komplexního řešení složitých právních problémů zejména v oblasti práva občanského a trestního a dynamickým a flexibilním přístupem k práci právního zástupce.

Advokát Michael Škurka

Elena Klevetová
právní expert

Elena Klevetová je perspektivní studentka posledního ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Životní etapu s právem započala již při studiu střední školy, kdy maturovala s vynikajícími výsledky v právní oblasti. Během studií nasbírala velmi širokou škálu zkušeností.

Mimo jiné i jako právní praktikantka na Krajském soudě v Brně, kde měla možnost se pod vedením soudkyně a předsedkyně senátu více seznámit s problematikou rodinného, závazkového a exekučního práva.

Dále působila jako praktikantka na Okresním státním zastupitelství ve Vyškově. Svého sportovního ducha nezapře, každý případ je pro ni výzvou a možností s maximálním úsilí pomáhat a bojovat za zájmy klientů, tím je velice nadanou a talentovanou členkou našeho týmu.

Advokát Michael Škurka

Barbora Nekolová
právní expert

Barbora Nekolová je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci studijních let se všestranně věnovala veškerým oblastem práva, nicméně k srdci ji nejvíce přirostlo právo soukromé, zejména právo spotřebitelské. V rámci své právní praxe bránila práva spotřebitelů jakožto právní poradce ve spotřebitelské poradně.

Své právní schopnosti piluje již od prvního ročníku studia. V průběhu studia se zúčastnila několika školních soutěží, při kterých získala nové zkušenosti a zlepšila své právní dovednosti. Mezi úspěchy řadí například účast ve finálovém celorepublikovém kole soutěže zaměřené na spotřebitelské a závazkové právo, kde Univerzitu Palackého reprezentovala, a i přes nabitou a silnou konkurenci vybojovala skvělý výsledek.

V advokátní kanceláři působí již od roku 2020 a sbírá zkušenosti ze všech právních oborů.

KONTAKTY

Sídlo

Za Poštou 2, 779 00 Olomouc

Informace

MORAK, advokátní kancelář s.r.o.
IČ: 10887351
Tel.: 778 962 238
E-mail: advokat@morak.cz
Facebook: Moravská advokátní kancelář

Evidenční čísla advokátů

Petr Dostál: 18808
Michael Škurka: 19778

RECENZE

Hodnocení společnosti na Google

5,0

 • petr svetr ★★★★★
  Super profesionální přístup, přátelské chování a jednání, ochota, doporučuji.
 • Simona Dřímalková ★★★★★
  Opravdu nadstandardní a velmi milý přístup. Rychlé a profesionální jednání. Navíc pohodová a přátelská atmosféra je něco, co si člověk pamatuje a rád doporučuje dál:) Děkuji moc SD
 • Jan Škurka ★★★★★
  Velmi dobrá advokátní kancelář. V minulosti mi zde velmi dobře pomohli vypořádat se s poskytovatelem telekomunikačních, který nechtěl uznat mou výpověď na základě oznámené změny VOP, se kterými mi ovšem neumožnil se nijak seznámit (nikde nebyly zveřejněny). Po několika pokusech, kdy jsem se to snažil … Více vyřešit sám, mi v této kanceláři pomohli sestavit třetí a poslední odpověď (v reakci na neustálé odmítání výpovědi operátorem a snaze mi udělovat smluvní pokutu), která vedla k tomu, že poskytovatel telekomunikačních služeb konečně uznal svoje pochybení a své závazky a mou výpověď akceptoval. Služby této kanceláře rozhodně doporučuji.
 • Dagmar Škurková ★★★★★
  S touto advokátní kanceláří jsem velmi spokojená. Jsou velmi příjemní a vstřícní ke klientům. Umí dobře poradit v oblasti správního práva. Pomohli mi vysoudit důchod proti České správě sociálního zabezpečení, i když to zpočátku vypadalo úplně marně. Jejich služby mohu vřele doporučit.


Přidat hodnocení      Další recenze