Rodinné právo

Rodinné právo

Čas od času je třeba řešit rodinné záležitosti právně. Ať už jde o rozvod v rodině, dědictví, úpravu společného jmění manželů, svěření dítěte do péče nebo placení výživného (alimentů), jedná se často o citlivé a právně složité problémy. Nabízíme Vám pomoc, díky které budete moci velkou část břemene s vyřizováním těchto věcí přenést na profesionály. Vyslechneme Vás, poradíme Vám, na co máte právo a pomůžeme Vám najít nejlepší řešení právně i lidsky.

S čím vám poradíme?

Rozvod (sepsání návrhu a zastoupení u soudu)

Potřebujete sepsat návrh na rozvod manželství nebo zastoupit v rozvodovém řízení? Chcete pomoci ve smírném řešení s protistranou? Expert na rodinné právo v našem týmu je připraven Vám pomoci tak, aby vše šlo maximálně hladce a rychle a aby byla důsledně chráněna Vaše práva.

Více o rozvodu

Společné jmění manželů (zúžení, rozšíření a vypořádání)

V životě mohou nastat situace, kdy je potřeba společné jmění manželů zúžit nebo naopak rozšířit, či jej vypořádat. Pomůžeme Vám připravit potřebné dokumenty pro zúžení či rozšíření společného jmění manželů či v případně rozvodu dohodu o vypořádání společného jmění manželů a také u úprav společného jmění manželů, u nichž je třeba notářského zápisu, Vám pomůžeme obstarat spolehlivého a rychlého notáře. Můžeme pro Vás také připravit i předmanželskou dohodu o společném jmění manželů či o odděleném jmění.

Více o společném jmění manželů

Dědictví a problematika dědického práva (sepsání závěti, zastoupení v dědickém řízení)

Poradíme Vám, jaké máte při pořizování závěti možnosti, jaké jsou možnosti vydědění a na co nesmíte při pořizování závěti zapomenout. V případě potřeby Vás také můžeme zastupovat v dědickém řízení tak, aby byla důsledně hájena Vaše práva a abyste se vyhnuli zbytečnému psychickému i časovému zatížení.

Více o dědictví

Výživné (návrh na určení výše výživného pro děti, popř. manžela)

V životě mohou nastat situace, kdy je potřeba určit výživné, ať už mezi rodiči a dětmi anebo mezi manželi. Jenže kolik žádat a jak? Na co máte nárok a jak to prokázat? Řízení o výživném nemusí být jednoduché. Právní expert na rodinné právo v našem týmu Vám pomůže vhodně formulovat návrh a podat jej ke správnému soudu včetně potřebných důkazů. Také Vás v tomto řízení řádně zastoupíme.

Více o výživném

Svěření dítěte do péče a úprava styku s nezletilým dítětem (sepsání návrhu a zastoupení v soudním řízení)

Potřebujete, aby soud upravil výchovu a styk rodičů s nezletilým dítětem? Co je ale možné žádat a čemu budou soudy ochotny vyhovět? Nechejte si poradit od odborníků s bohatými zkušenostmi v tomto odvětví. Pomůžeme Vám najít schůdnou variantu tak, aby řízení o svěření dítěte do péče a o styku s nezletilým dítětem proběhlo maximálně hladce a k spokojenosti Vaší i Vašeho dítěte.

Více o svěření dítěte do péče