Rozvod 

sepsání návrhu a zastupování u soudu

S čím Vám poradíme?

Potřebujete sepsat návrh na rozvod manželství nebo zastoupit v rozvodovém řízení? Chcete pomoci ve smírném řešení s protistranou? Expert na rodinné právo v našem týmu je připraven Vám pomoci tak, aby vše šlo maximálně hladce a rychle a aby byla důsledně chráněna Vaše práva.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Takzvaný nesporný návrh na rozvod manželství, pokud je řádně podán se všemi náležitostmi k příslušnému soudu může být kompletně projednán již i za 3 měsíce od podání návrhu? Pomůžeme Vám vyhnout se zbytečným chybám, například v příslušnosti soudů nebo nedoložení potřebných listin a dosáhnout maximální rychlosti řízení.