pracovní právo

Pracovní právo

Problematika pracovního práva se mění a zákoník práce prošel od svého vzniku v roce 2006 desítkami novel. Potřebujete správně sepsat pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti? Potřebujete smluvně upravit výkon práce z domova? Nejste si jisti ohledně dohody o rozvázání pracovního poměru nebo nevíte jak sepsat výpověď? Všechny tyto dokumenty jsme schopni Vám na míru připravit a rovněž poskytnout rozsáhlé poradenství v oblasti pracovního práva včetně případného právního zastoupení u soudu,

S čím vám poradíme?

Tvorba a revize pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Jste zaměstnavatel? Pak Vám profesionálně na míru připravíme pracovní smlouvu tak, aby měla všechny podstatné náležitosti a aby důsledně chránila Vaše práva. Jste zaměstnanec a podepisujete důležitou pracovní smlouvu? Projdeme ji za Vás a upozorníme Vás na práva a povinnosti z toho vyplývající a vše Vám vysvětlíme tak, abyste byli v obraze.

Více o pracovních smlouvách

Profesionální sepsání výpovědi a dohody o rozvázání pracovního poměru

Čas od času je potřeba v pracovněprávním vztahu sepsat výpověď nebo dohodu o rozvázání pracovního poměru. Důvody pro to mohou být různé. Každopádně špatná realizace výpovědi může mít dalekosáhlé a citelné finanční důsledky. Proto jsme zde připraveni Vám profesionálně pomoci přesně podle Vašich potřeb tak, abyste se vyhnuli nepříjemnostem.

Více o výpovědích

Poradenství a školení v oblasti pracovního práva (čerpání dovolené, nárok na odstupné, přesčasy a další)

Problematika pracovněprávních vztahů je velmi rozsáhlá a často se mění. Proto jsme připraveni Vám poradit v problematice nároku na dovolenou, poradíme, jak je to s přesčasy, nárokem na odstupné a dalšími situacemi, se kterými se může zaměstnavatel a zaměstnanec setkat. Můžeme pro Vás připravit právní rozbor anebo školení na míru Vaším potřebám.

Více o školeních

Příprava a revize konkurenční doložky

Jste zaměstnavatel? Zjistíme Vaše potřeby, které jako zaměstnavatel máte v oblasti citlivých obchodních informací, poradíme Vám jak nejúčinněji chránit Vaše zájmy a pomůžeme Vám navržené řešení uvést do praxe tak, aby Vaše práva a zájmy byly skutečně efektivně chráněny.

Jste zaměstnanec? Máte podepsat významnou smlouvu s konkurenční doložkou a nevíte, co od toho můžete očekávat či jaká jsou Vaše práva? Pomůžeme Vám se v tom zorientovat, projdeme s Vámi navrhovanou konkurenční doložku a případně navrhneme změny potřebné k účinné ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.

Více o konkurenčních doložkách

Zastupování u soudu v pracovněprávních sporech

I přes všechny snahy někdy dojde k situaci, kdy zaměstnavatel a zaměstnanec nemohou najít společnou řeč. Pokusíme se Vám v takové situaci pomoci, vysvětlíme vzájemná práva a povinnosti a bude-li to třeba, učiníme Vaším jménem v zastoupení profesionální předžalobní výzvu. V případě nutnosti jsme připraveni odborně hájit Vaše práva u soudu. S námi se v problematice pracovního práva rozhodně neztratíte a i pokud dojde na soud, s námi budete mít vše stále pod kontrolou.