Profesionální sepsání výpovědi a dohody o rozvázání pracovního poměru

S čím Vám poradíme?

Čas od času je potřeba v pracovněprávním vztahu sepsat výpověď nebo dohodu o rozvázání pracovního poměru. Důvody pro to mohou být různé. Každopádně špatná realizace výpovědi může mít dalekosáhlé a citelné finanční důsledky. Proto jsme zde připraveni Vám profesionálně pomoci přesně podle Vašich potřeb tak, abyste se vyhnuli nepříjemnostem.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Nedostatečně určitá výpověď nebo výpověď ze strany zaměstnavatele bez uvedení zákonného důvodu je neplatná a soud může z tohoto důvodu uložit zaměstnavateli, aby zaměstnanci hradil mzdu za celé období, kdy v důsledku výpovědi nemohl vykonávat práci? Pomůžeme Vám zjistit, jaká jsou Vaše práva a povinnosti a řádně je uplatnit, ať již profesionálním sepsáním potřebných dokumentů anebo zastoupením u soudu.