Spotřebitelské právo

Spotřebitelské právo

Poskytujeme právní poradenství podnikatelů a firmám, ale i spotřebitelům v oblasti spotřebitelského práva. Máme několikaletou praxi v pořádání seminářů a školení v oblasti spotřebitelského práva. Podnikatelům pomáháme připravit vhodné obchodní podmínky na míru jejich potřebám tak, aby odpovídaly zákonu. Spotřebitelům poradíme, jak správně reklamovat a jak postupovat při zamítnuté reklamaci. Podnikatelům pomůžeme s tím, jak reklamaci vyřídit v souladu se zákonem.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Spotřebitel nemá zdaleka vždy možnost odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a že v některých případech může být vrácení kupní ceny spotřebiteli kráceno? Poradíme Vám, jaká jsou Vaše práva a povinnosti a pomůžeme Vám je důsledně uplatnit, ať již vůči protistraně nebo bude-li to nutné, u soudu.