Občanské právo

Občanské právo

Poskytujeme právní poradenství a zastoupení v oblasti občanského práva. Věnujeme se zejména tvorbě nejrůznějších druhů smluv, zejména pak smlouvám vztahujícím se k nemovitostem, věcným břemenům a návrhům na vklad do katastru nemovitostí. Členové našeho týmu mají bohaté zkušenosti také s problematikou nájmu, zejména nájmu bytu a smluv a dokumentů s tím souvisejících. V případě potřeby také přebíráme právní zastoupení, vypracujeme právní analýzu Vaší situace, sepíšeme předžalobní výzvu, podáme žalobu a zastoupíme Vás u soudu.

S čím vám poradíme?

Tvorba smlouvy na míru

Máme bohatou praxi s tvorbou nejrůznějších druhů smluv z občanského, pracovního, obchodního i rodinného práva. Vyslechneme si, jaké jsou Vaše potřeby či problémy a poté Vám připravíme smlouvu přesně na míru tak, aby plně odpovídala Vašim záměrům a poskytovala Vám maximální právní ochranu. Máme zkušenosti zejména s těmito druhy smluv: nájemní smlouva, výpověď z nájmu bytu, podnájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, zprostředkovatelská smlouva, smlouva o zřízení služebnosti, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o úschově (schovací smlouva), směnná smlouva,  smlouva o zápůjčce, smlouva o výpůjčce, smlouva o převodu obchodního podílu, smlouva o postoupení pohledávky, zástavní smlouva, podzástavní smlouva, společenská smlouva, smlouvy o smlouvě budoucí a další…

Více o tvorbě smluv

Zřízení a zrušení věcného břemene

Potřebujete zřídit nebo zrušit věcné břemeno? Kupujete nebo jste dostali nemovitost, na které vázne věcné břemeno a potřebujete s tím poradit? Potřebujete vložit zřízení nebo výmaz věcného břemene na katastr nemovitostí? Pomůžeme Vám zorientovat se v problematice, připravit odpovídající smluvní dokumentaci a příslušný návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Více o břemenech

Nájem bytu – poradenství a tvorba dokumentů

Díky rozsáhlým zkušenostem při tvorbě smluv i zastupování klientů ve sporech souvisejících s nájmem bytů Vám dokážeme připravit nájemní smlouvu či výpověď z nájmu na míru, tak aby zároveň vše přesně odpovídalo zákonu. Rádi Vám také poradíme v tom, jaká jsou práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců bytů.

Více o nájmech

Náhrada škody (újmy na zdraví a cti či škody na majetku)

Způsobil Vám někdo škodu na majetku, zdraví či cti? Chcete se domáhat náhrady nemajetkové újmy? Utrpěli jste pracovní úraz? Poradíme Vám, na co máte nárok a pomůžeme Vám ho co nejefektivněji uplatnit.

Více o náhradě škody

Návrhy na vklad do katastru nemovitostí

Kupujete dům, byt či jinou nemovitost? Dostali jste nebo převádíte nemovitost? Zřizujete nebo rušíte věcné břemeno? Pak budete vždy potřebovat vytvořit návrh na vklad do katastru nemovitostí. Kdo se ale v těch formulářích číslech a písmenech má vyznat? A kam a jak je správně podat? Svěřte to do rukou profesionálů. Vše Vám vysvětlíme, vyplníme a nachystáme.

Více o vkladech

Předžalobní výzvy a zastupování u soudu

Velké množství zkušeností, které máme se sepsáním předžalobních výzev různého obsahu se může stát Vaší výhodou ve Vašem sporu v případě, že nás požádáte o právní zastupování. Sepíšeme za Vás předžalobní výzvu i žalobu a připravíme vše tak, abyste u soudu měli co největší šanci na úspěch.

Více o předžalobních výzvách