Náhrada škody

S čím Vám poradíme?

Způsobil Vám někdo škodu na majetku, zdraví či cti? Chcete se domáhat náhrady nemajetkové újmy? Utrpěli jste pracovní úraz? Poradíme Vám, na co máte nárok a pomůžeme Vám ho co nejefektivněji uplatnit.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

V případě úrazu způsobeného cizím zaviněním máte nárok na více druhů náhrady škody a že náhrada takové škody není nově omezena žádnou horní hranicí? Poradíme Vám, jaký druh náhrady škody můžete uplatňovat a v jaké výši.