Přestupkové právo

Přestupkové právo

Poskytujeme komplexní právní zastoupení ve věci přestupků, a to ať již dopravních, proti občanskému soužití, v řízení před Českou obchodní inspekcí i jinými orgány státní správy. Jsme také připraveni Vás zastupovat v žalobách proti rozhodnutí správních orgánů u soudu.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Pokud se v přestupkovém řízení ubráníte a nebude Vám uložena žádná sankce za přestupek, máte podle nejnovější judikatury možnost následně žádat po státu náhradu škody spočívající v nákladech na právní zastoupení v takovém řízení? Pomůžeme Vám nejen se bránit, ale i domoci se náhrady škody.