Nájem bytu – poradenství a tvorba dokumentů

S čím Vám poradíme?

Díky rozsáhlým zkušenostem při tvorbě smluv i zastupování klientů ve sporech souvisejících s nájmem bytů Vám dokážeme připravit nájemní smlouvu či výpověď z nájmu na míru, tak aby zároveň vše přesně odpovídalo zákonu. Rádi Vám také poradíme v tom, jaká jsou práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců bytů.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Pokud pronajímatel neprovede řádně a včas vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, musí ze zákona platit pokutu 50 Kč denně za každý den prodlení s takovou povinností? Výpověď z nájmu bytu musí mít přesně zákonem stanovené náležitosti, jinak ji soud může na návrh nájemce prohlásit za neplatnou? Pomůžeme Vám účinně chránit a prosazovat svá práva bez zbytečných komplikací.