Předžalobní výzvy a zastupování u soudu

S čím Vám poradíme?

Velké množství zkušeností, které máme se sepsáním předžalobních výzev různého obsahu se může stát Vaší výhodou ve Vašem sporu v případě, že nás požádáte o právní zastupování. Sepíšeme za Vás předžalobní výzvu i žalobu a připravíme vše tak, abyste u soudu měli co největší šanci na úspěch.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Velká část dlužníků dobrovolně splní již po profesionální předžalobní výzvě od advokáta a na soud nedojde a že jednou z hlavních podmínek přiznání nákladů řízení u soudu je řádné a včasné sepsání a doručení předžalobní výzvy? Pomůžeme Vám profesionálně, rychle a účinně se domoci se Vašich práv.