Výživné

S čím Vám poradíme?

V životě mohou nastat situace, kdy je potřeba určit výživné, ať už mezi rodiči a dětmi anebo mezi manželi. Jenže kolik žádat a jak? Na co máte nárok a jak to prokázat? Řízení o výživném nemusí být jednoduché. Právní expert na rodinné právo v našem týmu Vám pomůže vhodně formulovat návrh a podat jej ke správnému soudu včetně potřebných důkazů. Také Vás v tomto řízení řádně zastoupíme.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Při určení výživného soud přihlíží nejen k potřebám oprávněného, ale i k majetkovým poměrům a možnostem a schopnostem povinného? Pomůžeme Vám najít optimální výši výživného, které je možné úspěšně žádat.