Obhajoba v trestním řízení

S čím Vám poradíme?

Máme bohaté zkušenosti se zastupováním ve všech fázích trestního řízení. Víme, na co při obhajobě klást důraz a jak ji vést co nejefektivněji. Pomůžeme Vám vyvarovat se při obhajobě chyb, které by Vám mohly přitížit a které by šlo jen velmi obtížně napravit.

Trestní právo

Je proti Vám vedeno trestní stíhání, chodí Vám dopisy od Policie nebo státního zastupitelství a Vy nevíte, co dál? Byla Vám nabídnuta možnost dohody o vině a trestu? Přichází ve Vašem případě v úvahu narovnání? Doručili Vám trestní příkaz a Vy nevíte, zda podat odpor? Hrozí Vám Pomůžeme Vám zorientovat se ve Vaší situaci a zvolit nejlepší strategii obhajoby včetně zastupování před orgány činnými v trestním řízení (Policií, státním zastupitelstvím a soudy)

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Zdaleka ne každé trestní stíhání musí skončit u soudu? Poradíme Vám, jak toho dosáhnout.

U většiny trestných činů je možné dosáhnout takzvaných odklonů v trestním řízení, kdy dojde buď k zachování čistého trestního rejstříku anebo k uložení trestu pod spodní hranici trestní sazby? Pomůžeme Vám zjistit, jaké jsou Vaše možnosti.