Tvorba a kontrola smluv

služby pro malé a střední podnikatele a firmy

S čím Vám poradíme?

Tvoříme smlouvy na míru přesně podle Vašich představ a potřeb a také pro Vás smlouvy, které máte podepsat, pečlivě zkontrolujeme. Jedná se zejména o tyto smlouvy:

Obchodní právo

Smlouva o obchodní spolupráci, smlouva o marketingové spolupráci, zprostředkovatelská smlouva, nájemní smlouva, kupní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o dílo, nájemní smlouva, darovací smlouva, smlouva o výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů, smlouva o výkonu funkce jednatele, smlouva o převodu obchodního podílu, dohoda o mlčenlivosti a další.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Jedna věta a někdy i jediná formulace nebo obrat mohou zcela zásadním způsobem změnit Vaše postavení ve smlouvě?