Realizace valných hromad a pomoc s firemní dokumentací

S čím Vám poradíme?

Obchodní právo se v naší zemi rychle mění. Mnoho podnikatelů si ještě pamatuje “starý” obchodní zákoník, ale mezi tím, již vstoupil v účinnost zákon o obchodních korporacích, který byl již několikrát a naposledy dost výrazně novelizován. Kromě toho každá obchodní společnost musí dostát celkem obsáhlým požadavkům zákona o veřejných rejstřících. Pomůžeme Vám tím, že budeme sledovat, kdy máte mít valnou hromadu společnosti a zařídíme, aby její průběh byl platný, v souladu se zákonem. Také se můžeme postarat o to, abyste řádně a včas do veřejných rejstříků předávali údaje, které ze zákona musíte. Pomůžeme Vám udržovat Vaši firemní dokumentaci stále aktuální.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Ze zákona má každá společnost povinnost každoročně pořádat valnou hromadu a dokládat na soud patřičné dokumenty a že nedodržení některých těchto povinností může nově vést v krajních případech až ke zrušení společnosti soudem? Tyto povinnosti budeme pečlivě hlídat za Vás a pomůžeme Vám, aby Vaše valné hromady byly platné a zákonem požadované dokumenty byly zasílány na příslušný soud včas.