Zmocněnec poškozeného v trestním řízení – pomoc obětem trestné činnosti

S čím Vám poradíme?

Máme zkušenosti, pokud jde o uplatňování práv obětí a osob poškozených trestným činem. Pomůžeme Vám včas, správným způsobem a ve správném rozsahu uplatnit náhradu škody.

Trestní právo

Obdrželi jste od orgánů činných v trestním řízení spousty dokumentů a poučení o tom, že jste vedeni jako poškození? Máte uplatnit nějaký nárok náhradu škody? A pokud ano, tak v jaké výši? Pomůžeme Vám se v tom neztratit a účelně uplatnit Vaše práva poškozeného v trestním řízení.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Jako poškození v trestním řízení můžete uplatnit náhradu škody, aniž byste museli platit soudní poplatek a že odsouzenému pachateli může být uloženo nahradit Vám náklady na právní zastoupení advokátem v takovém řízení? Pomůžeme Vám domoci se Vašich práv.

Uplatnit náhradu škody v takzvaném adhezním řízení je možné proti obžalovanému pouze do zahájení dokazování v hlavním líčení? Pomůžeme Vám nepromeškat Váš nárok.